CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Nadzór górniczy: trudne godzenie zwaśnionych stron - górnictwo

  Nadzór górniczy stara się pogodzić zwaśnionych eksploatacją górniczą. Porozumienie ponad podziałami jest możliwe, jeżeli ludzie chcą współpracować.

 • Nadzór górniczy za rezygnacją z firm usługowych w ...

  Nadzór górniczy opowiada się za rezygnacją z zatrudniania przez kopalnie firm usługowych w szczególnie niebezpiecznych miejscach pod ziemią. Chce też ograniczenia zleceń dla tych firm, gdzie powtarzają się naruszenia zasad bezpiecznej pracy

 • Rz: Rząd liczy dalszy spadek zatrudnienia w górnictwie ...

  (Rzeczpospolita/CIRE) Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego musi spaść do 70-75 tys. osób, aby branża zrównoważyła koszty z przychodami informuje „Rzeczpospolita”. Jak relacjonuje dziennik, według stanu na koniec czerwca, w górnictwie węgla kamiennego pracował prawie 88 tys. osób, to o 4,3 tys. mniej niż na początku roku. Jednocześnie ujawnione przez PGG, JSW i KHW ...

 • Nadzór górniczy wymieniał doświadczenia - netTG.pl ...

  Szefowie nadzoru górniczego z Polski, Czech oraz Słowacji uczestniczyli od środy do czwartku, 15-16 maja, w konfrencji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie - poinformowały portal netTG.pl służby prasowe Wyższego Urzędu Górniczego. Spotkanie odbyło się w Jihlavie w Czechach. Polski nadzór górniczy reprezntowali prezes WUG Adam Mirek, wiceprezes Krzysztof Król ...

 • Pytanie do zus - netTG.pl – Gospodarka - Ludzie

  Szczegółowy wykaz stanowisk dozoru ruchu pod ziemią oraz kierownictwa ruchu, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, określone są w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z 23.12.1994r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i ...

 • Nosem w nos z... Tomaszem Czubą EurobuildCEE

  POLSKA Zapraszamy na premierę Eurobuild Podcasts – serii wywiadów z najciekawszymi osobowościami rynku nieruchomości! Spotkaj się "nosem w nos" z pierwszym gościem, Tomaszem Czubą, szefem agencji biurowej JLL.

 • Do widzenia, Szefie Integracja

  Dobrze wiemy, że Piotr Pawłowski był Szefem wymagającym. Wiedzieliśmy też jednak, że nigdy nie wymagał od innych więcej niż od samego siebie. Jego wybory często zaskakiwały wszystkich. Dopiero po pewnym czasie okazywało się zazwyczaj, że znów miał rację. Wiedział, czego chce.

 • Przesunięcie pracownika do innego działu, czyli zmiana ...

  Przesunięcie pracownika do innego działu, czyli zmiana warunków pracy 7/03/2016 Magdalena Kubik Zgodnie bowiem z art. 42 § 1 k.p., do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy.

 • Uprzedzenia szefa na koszt firmy - Kadry - rp.pl

  Wygłaszane przez przełożonego przekonania lub poglądy nie mogą stwarzać u pracowników poczucia zagrożenia o stabilność zatrudnienia czy dyskomfortu psychicznego.

 • Prezes Gino Rossi podał się do dymisji - Puls Biznesu - pb.pl

  Nowy właściciel zgodził się wczoraj na przesunięcie o miesiąc - do 15 czerwca - terminu spłaty 49 mln zł wierzytelności, nabytych przez CCC. Również wczoraj okazało się, że spełnione zostały warunki zawieszające sprzedaż na rzecz Forum 82 FIZ udziałów Gino Rossi w spółce Simple Creative Products.

 • Eyal Litwin po godzinach EurobuildCEE

  POLSKA W tym roku w konkursie Eurobuild Awards w kategorii Osobowość Roku nominowaliśmy siedem osób. Jedną z nich jest Eyal Litwin, dyrektor generalny Adgar Poland. Czy chcecie dowiedzieć się, jaki jest jego przepis na idealny dzień, ulubiona restauracja i z jakich dokonań jest dumny? Jeśli tak, to przeczytajcie rozmowę z szefem Adgara.

 • Obowiązek zatrudnienia byłego żołnierza na stanowisku do ...

  Jednak w przypadku, gdy inny kandydat ma leprze kwalifikacje, lub w inny sposób lepiej spełnia warunki ogłoszenia, to art. 119 powołanej ustawy nie może był podstawą do zatrudnienia byłego żołnierza z pierwszeństwem przed takim kandydatem. Przydatne materiały:

 • Zatrudnienie pełniącego obowiązki

  Nie prawnej możliwości zatrudnienia kogoś na stanowisku pełniącego obowiązki kierownika, powołania na stanowisko pełniącego obowiązki, czy ogłoszenie konkursu lub naboru na takie stanowisko. Podobnie w tej kwestii wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 24 września 2009 r., III SA/Lu 295/09 ...

 • Rada nadzorcza też może wypowiedzieć umowę o pracę ...

  Odwołanie członka zarządu z pełnionej funkcji i wypowiedzenie mu umowy o pracę muszą się odbyć jednocześnie, aby tych czynności dokonał organ kontrolujący spółkę z ograniczoną ...

 • CRIDO BLOG Czy członek zarządu bądź rady nadzorczej ...

  Polska spółka kapitałowa działająca w branży automotive nie wypłaca wynagrodzenia swojemu członkowi zarządu, zgodnie ze swoją polityką korporacyjną. Brak wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę wynika z tego, iż członek zarządu został „oddelegowany” do pełnienia czynności zarządczych w Spółce przez jej wspólnika – inną spółkę.

 • Kiedy szef może zmienić warunki zatrudnienia? Nowiny

  Jeśli nie odpowiadają ci nowe, ale mniej korzystne warunki zatrudnienia, szef musi wręczyć tzw. wypowiedzenie zmieniające, czyli pisemne jednostronne oświadczenie o zmianie warunków pracy i płacy. Nie wolno mu tego zrobić, jeśli należysz do pracowników chronionych przed wypowiedzeniem.

 • Andrzej Duda - MamPrawoWiedzieć.pl

  Andrzej Duda oddał projekt, który zakładał, że każdy Polak będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę, jeżeli uda mu się wypracować określony staż pracy. Porozumienie w tej sprawie prezydent zawarł z szefem „Solidarności”.

 • Czy szef może zmienić warunki zatrudnienia Nowiny

  W wypowiedzeniu pracodawca musi podać przyczynę zmian, informację o zmianie dotychczasowych warunków zatrudnienia, propozycję nowych, a także informację, co możesz w takiej sytuacji zrobić. Sam fakt wręczenia wypowiedzenia zmieniającego nie znaczy, że od razu zmieniają się twoje warunki pracy i płacy. Pracodawca ma obowiązek ...

 • Puls biznesu 08 10 14 by Filipowiak - Issuu

  I to w technologii 3D. 12-13 OTP, którego szefem jest Sandor Csanyi, włączył się do gry o FM Bank PBP. Tym samym BOŚ Bankowi, murowanemu faworytowi do przejęcia, wyrósł mocny rywal.

 • Ogłoszenie_o_naborze_na_stanowisko_kierownika ...

  szkoŁa podstawowa nr 374 w warszawie - ul. boremlowska 6/12 - 04-309 warszawa tel / fax: 22 610 59 92 - nip: 113-29-50-532 - regon: 367999284 warszawa 2010 - wszelkie prawa zastrzeŻone

 • Tchórzewski: Dzięki zmianom przepisów górnictwo ...

  Minister energii Krzysztof Tchórzewski podpisał rozporządzenia dotyczące wymogów, jakie muszą spełniać kopalnie m. w zakresie prowadzenia robót i bezpieczeństwa. Resort szacuje, że nowe przepisy mogą zmniejszyć koszty w górnictwie węgla kamiennego o ok. 435 mln zł rocznie. Chodzi o rozporządzenia dotyczące szczegółowych wymagań prowadzenia ruchu podziemnych zakładów ...

 • Określono szczegółowe warunki zatrudnienia nowego ...

  Określono szczegółowe warunki zatrudnienia nowego dyrektora. Andrzej Przychodni kieruje ostrowieckim muzeum 3 listopada 2019 4 listopada 2019 Dariusz Kisiel 0 Comment. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego postanowił z dniem 4 listopada powierzyć Andrzejowi Przychodniemu – na okres pięciu lat – obowiązki dyrektora Muzeum Historyczno ...

 • Puls biznesu 08 10 14 by Filipowiak - Issuu

  I to w technologii 3D. 12-13 OTP, którego szefem jest Sandor Csanyi, włączył się do gry o FM Bank PBP. Tym samym BOŚ Bankowi, murowanemu faworytowi do przejęcia, wyrósł mocny rywal.

 • Ogłoszenie_o_naborze_na_stanowisko_kierownika ...

  szkoŁa podstawowa nr 374 w warszawie - ul. boremlowska 6/12 - 04-309 warszawa tel / fax: 22 610 59 92 - nip: 113-29-50-532 - regon: 367999284 warszawa 2010 - wszelkie prawa zastrzeŻone

 • Tchórzewski: Dzięki zmianom przepisów górnictwo ...

  Minister energii Krzysztof Tchórzewski podpisał rozporządzenia dotyczące wymogów, jakie muszą spełniać kopalnie m. w zakresie prowadzenia robót i bezpieczeństwa. Resort szacuje, że nowe przepisy mogą zmniejszyć koszty w górnictwie węgla kamiennego o ok. 435 mln zł rocznie. Chodzi o rozporządzenia dotyczące szczegółowych wymagań prowadzenia ruchu podziemnych zakładów ...

 • Określono szczegółowe warunki zatrudnienia nowego ...

  Określono szczegółowe warunki zatrudnienia nowego dyrektora. Andrzej Przychodni kieruje ostrowieckim muzeum 3 listopada 2019 4 listopada 2019 Dariusz Kisiel 0 Comment. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego postanowił z dniem 4 listopada powierzyć Andrzejowi Przychodniemu – na okres pięciu lat – obowiązki dyrektora Muzeum Historyczno ...

 • ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Dyrektora Miejsko- z dnia 18 ...

  ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordachz dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach Na podstawie § 15 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach zarządzam, co następuje: § 1

 • Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i

  :VSöïSUDFDWUDQVDWODQW\FND $VSHNW\SROLW\F]QH HNRQRPLF]QHLVSRïHF]QH Józefa M. Fiszera Beaty Piskorskiej ! " # $ % 2014 Instytut Studiów Politycznych PAN Zakład ...

 • Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju

  Last activity . My flashcards . Saved flashcards

 • Polska Rzeczpospolita Ludowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. W latach 1944–1952 funkcjonowało jako Rzeczpospolita Polska.W okresie 1944–1989, propagandowo, potocznie i niekiedy w oficjalnych aktach władz nazywane było Polską Ludową.W tym okresie Polska była państwem niesuwerennym, pozostającym pod polityczną dominacją ZSRR.

 • Spotkanie "HP Protect Evening" Warszawa 01.10.2015

  Zapraszamy na spotkanie "HP Protect Evening", 1 października br. godz. 16.30. – 19.30, Restauracja Winosfera, Warszawa

 • Bilans 6 miesięcy rządów PiS - 6 miesięcy chaosu by ...

  Narodowy Plan Zatrudnienia. NIE. Hasło z kampanii: 1,2 miliona miejsc pracy dla młodych poniżej 35 roku życia. Obecnie nie trwają jakiekolwiek prace nad wdrożeniem Narodowego Planu Zatrudnienia.

 • Szefowie firm górniczych krytycznie o związkach zawodowych ...

  Działające w górniczych firmach radykalne i roszczeniowe związki zawodowe obniżają wycenę tych spółek wśród inwestorów - oceniają szefowie węglowych firm, dla których działania związków oznaczają wymierne koszty.

 • Tauron zawarł z PSE umowę na redukcję poboru mocy o 14 MW ...

  Koncern Tauron podpisał z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę, zgodnie z którą przy wzmożonym w Polsce zapotrzebowaniu na energię elektryczną zredukuje o 14 megawatów (MW) pobór mocy w ramach mechanizmu DSR (Demand Side Response).

 • pslmonki: marca 2016

  Wówczas Anna Jarucka, była asystentka Cimoszewicza z okresu, gdy był szefem MSZ, przekazała sejmowej komisji śledczej ds. afery Orlenu oświadczenie, że jej były szef kłamał podczas zeznań przed komisją, mówiąc, iż pomylił się, nie wpisując akcji Orlenu do oświadczeń majątkowych.

 • PUP Żary

  zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1219) oraz na podstawie § 10 pkt. 9 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzçdu Pracy w Žarach stanowiqcego zalqcznik do Uchwaly Nr 312/2012 Zarzqdu Powiatu Zarskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku co nastçpuje: Wprowadza siç wzór wniosku w zwiqzku z przyznaniem dodatku do wynagrodzenia

 • Szefowie firm górniczych krytycznie o związkach zawodowych ...

  Działające w górniczych firmach radykalne i roszczeniowe związki zawodowe obniżają wycenę tych spółek wśród inwestorów - oceniają szefowie węglowych firm, dla których działania związków oznaczają wymierne koszty.

 • Tauron zawarł z PSE umowę na redukcję poboru mocy o 14 MW ...

  Koncern Tauron podpisał z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę, zgodnie z którą przy wzmożonym w Polsce zapotrzebowaniu na energię elektryczną zredukuje o 14 megawatów (MW) pobór mocy w ramach mechanizmu DSR (Demand Side Response).

 • pslmonki: marca 2016

  Wówczas Anna Jarucka, była asystentka Cimoszewicza z okresu, gdy był szefem MSZ, przekazała sejmowej komisji śledczej ds. afery Orlenu oświadczenie, że jej były szef kłamał podczas zeznań przed komisją, mówiąc, iż pomylił się, nie wpisując akcji Orlenu do oświadczeń majątkowych.

 • PUP Żary

  zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1219) oraz na podstawie § 10 pkt. 9 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzçdu Pracy w Žarach stanowiqcego zalqcznik do Uchwaly Nr 312/2012 Zarzqdu Powiatu Zarskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku co nastçpuje: Wprowadza siç wzór wniosku w zwiqzku z przyznaniem dodatku do wynagrodzenia

 • Zarzqdzenie nr 7/2012 Dyrektora IITD PAN z dnia 5 1 / 2 D

  dodatkowego zatrudnienia, w terminie 4 miesigcy od dnia nieuzyskania zgody. Pracownik naukowy zamierzajqcy podj# dodatkowe zatrudnienie poza IITD PAN (zgodnie z zasadami okrelonymi w pkt 1), sktada Dyrektorowi wniosek o wyra2enie zgody na podjQcie dodatkowego zatrudnienia -zatqcznik nr 1do niniejszego zarzqdzenia).

 • Prosta formuła na chemiczną fuzję - Przywództwo - Forbes.pl

  Tak jak ówczesny minister skarbu Aleksander Grad wywodził się z Tarnowa, a zanim został szefem chemicznego koncernu, był członkiem gabinetu politycznego ministra. Nie miał problemu z politycznym poparciem, kiedy latem 2010 r. kupił większościowy pakiet w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie (ZAK) za 150 mln złotych.

 • FIRMY RODZINNE WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

  Rozwijająca się firma wymagała zwiększenia zatrudnienia i w 2005 roku dołączył do niejsyn właściciela. W 2008 roku firma uzyskaładofinansowanie z Unii Europejskiej. Zakupiono nowe maszyny do obróbki drewna. Obecnie ojciec i syn wraz z 2 zatrudnionymi z dalszej rodzinypracownikami i 2 niespokrewnionymi pomocnikami, prowadzą dwie ...

 • * Koronawirus - GAZETA dziennik Polonii w Kanadzie

  usr/bin/perl #16 print "Content-type: text/html\n\n

 • Zarządzanie Kadrami - ID:5cb8d76039166 - XDOCS

  Transcript Zarządzanie kadrami Zarządzanie kadrami proces składający się z logicznie powiązanych czynności ukierunkowanych na Zapewnienie organizacji w określonym czasie i miejscu wymaganej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach Właściwe wykorzystanie pracowników Rozwój ich kwalifikacji i umiejętności wraz z rozwojem organizacji Zarządzanie zasobami ludzkimi ma trzy ...

 • (Nie)obecni szefowie – czyli nie da się zarządzać nie ...

  W psychologii zarządzania, i w ogóle w psychologii, podkreśla się, że nie ma czegoś takiego jak jedna recepta na człowieka. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu oddziaływania na ludzi. Nie ma jednego sposobu, które wpływałyby na każdego człowieka w taki sam sposób. W psychologii mówimy raczej o prawidłowościach. Jedną z nich jest zasada, opisujące procesy uczenia się.

 • Zarządzenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ...

  Poniżej zamieszczamy treść zarządzenia nr 12/2017 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance.

 • § zatrudnianie przez dyrektora członków rodziny – Forum Prawne

  Podobne wątki na Forum Prawnym: Wątek § Dziedziczenie nieruchomości przez członków rodziny (odpowiedzi: 1) Witam, Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości w następującej sprawie: Rodzice mieszkają w mieszkaniu własnościowym zapisanym na ich syna. Chcą... § zatrudnianie rodziny (odpowiedzi: 6) Witam, mam pytanie dotyczace zatrudienienia mnie u mojej mamy.

 • SERWIS21: Najsłabiej wypadł i zatrudniono go na dyrektora ...

  Wychodzą kolejne kwiatki w polityce kadrowej Najwyższej Izby Kontroli za czasów Kwiatkowskiego (PO). Ustawione konkursy, które zarzuca prokuratura to być może wierzchołek góry lodowej, a najlepszą rekomendacją do zatrudnienia w NIK były nie kompetencja, ale rekomendacja wysokiej rangi polityka koalicji PSL lub PO.

 • Nabór na stanowisko Kierownika Działu Techniczno ...

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego.. Wymagania od Kandydatów: 1.Kwalifikacje: wykształcenie wyższe budowlane lub pokrewne 2.Wymagania: znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych